keskiviikko 12. toukokuuta 2010

Sedergrenien sukutapaaminen 10.-11.7.2010

Hieman nettikuntoon muokattu jäsenkirje toukokuussa 2010

Käyttöömme on varattu Suojalan talo, Puistotie 8 Pielavesi, jonne kokoonnumme lauantaina 10. heinäkuuta klo 10:stä alkaen. Vapaan seurustelun lomassa pidetään Sedergrenien sukuseuran vuosikokous alkaen klo 13.

Ohjelma on varsin vapaamuotoista ja esiintyjille annetaan tilaisuus tuoda esille osaamisensa, myös taide on tervetullutta. Sukuseuramme puheenjohtaja, valt. tri Jari Sedergren kertoo Sedergren-suvun alkutaipaleesta. Karaoke ja tanssit ovat tietysti illalla.

Sunnuntai aamulla tapaamme Suojalassa vapaan seurustelun merkeissä ja teemme kotiseuturetken tai -retkiä pienemmissä ryhmissä eri kohteisiin.

Yösijan sukulaisten ja tuttavien lisäksi voit varata esim. Hotelli Restentti, puh. 017-86 660 tai Pielavesi-Hostel, puh. 017-862 970. Netin kautta löytyy lisää mahdollisuuksia majoittautua pitäjään tai lähialueille.

Pielavesi-Seura hoitaa Suojalan ravintolaa ja saatavilla on kahvin ja pullan lisäksi suolaista purtavaa. Lounaspöytä järjestetään mikäli ennakkovarauksia on riittävästi. Lounaan hinta on 20 €/henkilö. Ilmoita ruokailusta allekirjoittaneelle tai Pentti Muonalle puh. 050-522 4916. Sähköpostiosoite on sukuseura.sedergren_@_gmail.com (poista alaviivat).

Sukuseuran jäsenet saavat kirjeitse pankkisiirron vuoden 2010 jäsenmaksua varten.

Tervetuloa Pielavedelle!

Sukuseuran hallituksen puolesta
Simo Saarmala, puh. 040-416 6551
rahastonhoitaja

Kutsu Sedergrenien sukuseura ry:n vuosikokoukseen

Sedergrenien sukukokous pidetään Pielavedellä
Paikka Suojala, Puistotie 8, sali
Aika la 10.7.2010 klo 13.00

Esityslistalla mm.
- päätetään kokouksen laillisuudesta
- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja heille varahenkilöt
- tarkistetaan kuluneen toimintakauden toimintakertomukset
- esitetään tilinpäätökset ja päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille
- valitaan sukuhallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet
- valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
- päätetään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmasta, talousarviosta sekä jäsenmaksusta
- muut esille tulevat asiat