lauantai 3. tammikuuta 2015

Uusi vuosi ja uudet kujeet / Nytt år och nya jobbar

Seuraavassa on kerrottu hieman sukusivujen historiaa ja muutamia vinkkejä sekä lyhyesti ohjeita, kuinka netin palveluita pääsee käyttämään. Molemmilla kotimaisilla kielillä /Både inhemska spåk.

Sedergren-suvulla on ollut yli 10 vuotta omia internet-palstoja. Niitten ilmaiset toiminta-alustat ovat vaihtuneet jo kaksi kertaa, kolmas on käytössä ja neljäs koekäytössä, viides lienee Facebook. Ilmaisuus on pääasiassa syynä vaihdoksiin, kun ilmaisena hyödynnettyjä palveluita on lopettanut. Sukupalstojen historia:
1. mns.com/groups/sedergren (poistunut)
2. multiply.com (poistunut)
3. Google Blogger, blogspot.com, 1 avoin ja 1 yksityinen
4. sedergren.fi (oma domain, koekäyttö)
5. Facebook

Kullakin sivustolla on ollut oma käyttötarkoituksensa, vaikka julkaisujen aiheet olisivatkin olleet pitkälti samoja. Esim. Facebookin vahvuus on yhteydenottojen helppous ja keskustelujen vapaus.
Sisältöä Bloggeriin on kertynyt aika paljon vuosien varrella. Useimmat vanhat Kuva-albumit löytyvät jo etusivulta paikasta Blogiarkisto - Syyskuu 2012 - Lokakuu 2012. Yksityisen Blogger-sivuston osoite on:

sedergrensuku.blogspot.com

Seuraavissa kahdessa sisältöä on selvästi vähemmän (julkinen, avoin sivusto ja oma domain):

sedergren.blogspot.com
www.sedergren.fi

Sedergren-sukuseura perustettiin 2009 ja pian syntyi ajatus omasta sukusivustosta ja omasta domain-nimestä. Domain sedergren.fi varattiin sukuseuran käyttöön 2012, josta seura (ry) maksaa pienen summan hallintamaksuja. Alustava sivusto sijaitsee verkossa toimivalla palvelun tarjoajalla (Yhdistysavain). Palvelualusta on tässä vaiheessa edelleen ilmainen (palvelu Free), mutta se on varsin rajoitettu. Max. 5 sivua ja ulkoasun muokkaaminen ei ole ollut mahdollista. Vain sisältöä voi lisätä tai muuttaa. Jäseniä Free-versiosa voi olla enintään 50.

Sedergren.fi -sivusto on siis hyvin rajoittunut, mutta toimiva. Tähän saakka saaduista kokemuksista voidaan sanoa, että tällä tavalla käytettävyys ehkä voisi olla jopa parempikin kuin Bloggerilla. Google-palveluitten kanssa on usein tullut vastaan erilaisia hankaluuksia, vaikka mahdollisuudet ovatkin hyvin monipuoliset. Sukuseuran hallitus on päättänyt parantaa vuonna 2015 tätä Yhdistysavain + sedergren.fi -sivustoa, koska tukirahaakin on saatu lahjoituksena ja koesivusto on olemassa. Yhdistysavaimen Start-palvelu maksaa 15 €/kk = 180 €/v. Hinta- ja palvelutietoa voivat kiinnostuneet katsoa linkistä: http://www.yhdistysavain.fi/hinnasto/

Sukuseuran omistamalla sivustolla on hyvänä puolena mm. se, että arkistot pysyvät maksetussa palvelussa tallessa varmemmin, kun ne eivät ole kenenkään henkilökohtaisilla tileillä. Vuoden 2015 aikana saadaan lisää kokemuksia tästä vaihtoehdosta ja aikanaan päätetään jatkosta.

Blogger/ "Sukuseura Sedergrenin yksityinen sivusto" toimii Google-tilin käyttäjätunnuksilla (gmail-tunnus + salasana). Jokainen käyttäjä pitää hyväksyä erikseen ryhmän jäseneksi. Käyttöohjeita löytyy avoimesta sukusivustosta.


Följande beskrivnig innehåller kort historia av släktsidorna och några rådgivningar, hur man kan uttnytja sidornas mögligheter.

Sedergren-släkt har haft över 10 år sina egna Internet sidorna. Platformen (-basen) har ändrats många gånger, därför att kostnadsfria tjänster stängdes och anvädäre utvisades. Historia:
1. mns.com/groups/sedergren (slutat)
2. multiply.com (slutat)
3. Google Blogger, blogspot.com, 1 öppen och 1 privat
4. sedergren.fi (egen domän, i prov)
5. Facebook

Varje av fn. tjänster har sin egen ändamål, dessutom textämnena vore detsamma. Starkheten av Facebook t.ex. är att knyta lätt kontakter och ha fri diskutering, frågor och svar, osv.
Under åren innehållet är byggat upp mest hos Blogger. De flesta av Fotoalbum kan hittas ock klickas på från första sidan: Blogarkiv September 2012 - Oktober 2012. Den privata Blogger-site har webbadress:

sedergrensuku.blogspot.com

De andra två webbplatser har innehåll avsevärd mindre (allmän, öppen webbplats och egen domän):

sedergren.blogspot.com
www.sedergren.fi

Sedergrens Släktföreningen grundades 2009 och snart uppfann idén om egen hemsida och egen domännamn. Domän sedergren.fi infördes 2012. Den kostar bara en liten mängd förvaltningsavgifter. Preliminär Webbplatsen ligger i en serviceprovider (Yhdistysavain). Tjänsteplattformen (-basen) i detta skede är fortfarande gratis, men tjänsten är begränsad. Max. 5 sidor och layout modifiering är inte möjligt i stort sätt. Endast innehåll kan läggas till eller ändras.

Sedergren.fi hemsida är därför mycket begränsad, men fungerar väl. Upplevelsena hittills har varit sådana,  att utnyttjbarhet på dettä sätt kunde vara bättre än med Blogger. Google tjänster kan vara också besvärliga, även om de kan ha mångsidiga möjligheter. Släktföreningens Styrelse beslutade förbättra sedergren.fi på basis av "Yhdistysavain" under 2015, eftersom den har redan fått pengar (donation) för detta ändamål och det finns  sådan preliminär webbplats. Yhdistysavain Start-tjänsten kostar 15 € / månad = 180 € / år. Interessarade kan se på presentation av priser och tjänster:
http://www.yhdistysavain.fi/hinnasto/

Om släktföreningens websidor består på basis av betalda tjänster, kan man lita på, att arkiven är skyddet, i stället av någons personliga konton allt kan försvinna plötsligt. År 2015 får vi mera erfarenheter i detta alternativ och så småningom beslutar om ytterligare åtgärder.

Blogger/ "Sedergrens Släktföreningens privata sidor" kan man nå med Google användarnas konton (gmail-ID + lösenord). Varje användare måste accerperas till gruppen. Mera uppgifter kan hittas i den öppna webtplats.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti